In-Stylefashion

Witamy w In-stylefashion!

Informacje dotyczące korzystania

Informacje zawarte w niniejszej ofercie internetowej zostały przez nas starannie dobrane, dbamy również o ich bieżącą kontrolę i aktualizację. Mimo to nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność, kompletność i bieżącą dostępność naszych treści. Nie ręczymy również, że treści naszej oferty internetowej są odpowiednie dla użytkownika i jego celów. Wiążące informacje, porady, zalecenia lub oświadczenia udzielamy wyłącznie w ramach indywidualnej komunikacji.

W żaden sposób nie przywłaszczamy sobie treści innych dostawców, nawet jeśli wskazujemy na nie poprzez odnośniki. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, skrócenia lub całkowitego zakończenia naszej oferty internetowej.

Treść, układ i budowa naszej oferty internetowej są chronione prawem autorskim. Udostępnione przez nas informacje, teksty i materiały zdjęciowe są przeznaczone tylko do indywidualnego wykorzystania przez użytkownika naszej oferty internetowej i mogą być kopiowane oraz wykorzystywane do celów komercyjnych tylko za naszą zgodą. Naszym klientom zezwalamy na korzystanie z udostępnionych zdjęć wyłącznie podczas i do celu odsprzedaży komercyjnej zakupionych u nas towarów, które przedstawione są na poszczególnych zdjęciach. Po dokonaniu odsprzedaży towarów nie można wykorzystywać zdjęć.