In-Stylefashion

Witamy w In-stylefashion!

Ogólne warunki handlowe

1. Zakres obowiązywania

Przy wszystkich dostawach, usługach i ofertach w naszym sklepie obowiązują wyłącznie niniejsze ogólne warunki handlowe.

2. Podpisanie umowy

Zamówienie złożone przez klienta jest wiążące, w ten sposób powstaje obowiązująca prawnie umowa kupna-sprzedaży.

Podawane ceny są warunkowe i niewiążące, obowiązują do wyczerpania zapasów.

3. Informacje dotyczące korzystania

Informacje zawarte w niniejszej ofercie internetowej zostały przez nas starannie dobrane, dbamy również o ich bieżącą kontrolę i aktualizację. Mimo to nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za prawidłowość, aktualność, kompletność i bieżącą dostępność naszych treści. Nie ręczymy również, że treści naszej oferty internetowej są odpowiednie dla użytkownika i jego celów. Wiążące informacje, porady, zalecenia lub oświadczenia udzielamy wyłącznie w ramach indywidualnej komunikacji.

W żaden sposób nie przywłaszczamy sobie treści innych dostawców, nawet jeśli wskazujemy na nie poprzez odnośniki. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, uzupełnienia, skrócenia lub całkowitego zakończenia naszej oferty internetowej.

Treść, układ i budowa naszej oferty internetowej są chronione prawem autorskim. Udostępnione przez nas informacje, teksty i materiały zdjęciowe są przeznaczone tylko do indywidualnego wykorzystania przez użytkownika naszej oferty internetowej i mogą być kopiowane oraz wykorzystywane do celów komercyjnych tylko za naszą zgodą. Naszym klientom zezwalamy na korzystanie z udostępnionych zdjęć wyłącznie podczas i do celu odsprzedaży komercyjnej zakupionych u nas towarów, które przedstawione są na poszczególnych zdjęciach. Po dokonaniu odsprzedaży towarów nie można wykorzystywać zdjęć.

Nasza oferta internetowa dotyczy tylko terenu Republiki Federalnej Niemiec i została stworzona według prawodawstwa niemieckiego. Nie jest naszym zamierzeniem umożliwianie dostępu do oferty poza Niemcami. Nie ponosimy odpowiedzialności za to, czy nasza oferta internetowa jest dostosowana dla użytkowników z innych państw, może być tam wykorzystywana lub jest dozwolona prawnie.

4. Ceny i warunki płatności

Zapłata następuje z góry (przelew lub gotówka podczas odbioru) lub za zaliczeniem

5. Dostawa

Dostawa towaru następuje w ciągu 1-2 dni roboczych po wpłynięciu płatności. Nie ponosimy gwarancji za czas dostawy pocztą lub za pośrednictwem UPS.

6. Szkody transportowe i przeniesienie ryzyka

Nabywca musi natychmiast sprawdzić dostarczone towary, a widoczne szkody natychmiast zgłosić firmie Deutsche Post AG lub UPS. Szkody ukryte nabywca musi natychmiast pisemnie zgłosić u nas.

W przypadku przesyłania przedmiotów do nas klient ponosi ryzyko do momentu ich dotarcia. Przesyłki do nas należy opłacić. Przesyłki, za które płaci odbiorca, nie są przyjmowane. Jesteśmy jednak gotowi do zwrotu opłaty pocztowej w przypadku uzasadnionych reklamacji.

7. Gwarancja i ograniczenie odpowiedzialności

Jeśli dostarczany przedmiot jest wybrakowany lub nie posiada gwarantowanych właściwości, to według naszego wyboru jesteśmy uprawnieni do dostarczenia nowego przedmiotu lub naprawy. Dopuszczane są naprawy wielokrotne.

Niewielkie niezgodności kupowanego przedmiotu dotyczące jego jakości, koloru i kształtu nie są traktowane jako wada, o ile są do przyjęcia dla klienta w zwykłym handlu.

W przypadku poważnej usterki klient musi odesłać do nas dany towar w oryginalnym opakowaniu z jak najdokładniejszym opisem błędu Jeśli przypuszcza się, że powstały szkody transportowe lub towar jest wybrakowany, należy koniecznie zachować opakowanie przesyłki do wglądu lub dołączyć do przesyłki zwrotnej.

Roszczenia odszkodowawcze, które klient wysuwa wobec nas z powodu zawinionego nienależytego wykonania zobowiązania umownego, winy przy zawarciu umowy i niedozwolonych działań, są wykluczone, o ile szkoda nie została spowodowana działaniem umyślnym lub wysoce niedbałym. Nie dotyczy to roszczeń odszkodowawczych wynikających ze szczególnej gwarancji właściwości, które mają zabezpieczyć klienta przed ryzykiem szkód pośrednich wynikających z wady.

8. Wykluczenie odpowiedzialności

Roszczenia odszkodowawcze wobec nas z powodu niemożliwości wykonania usługi, zawinionego nienależytego wykonania zobowiązania umownego, winy przy zawarciu umowy i niedozwolonych działań, są wykluczone w każdym przypadku, o ile nie doszło do działania umyślnego lub wysoce niedbałego.

W najbardziej skrajnym przypadku należy zwrócić zwykłą wartość towaru w momencie dostawy.

Wszystkie szkody pośrednie są w każdym przypadku wyłączone z odpowiedzialności.

9. Ochrona danych

Wyrażenie zgody na niniejsze OWH oznacza zezwolenie na zapisanie danych jako stałego klienta oraz ewentualne wysyłanie informacji drogą mailową. W przypadku braku zainteresowania należy nas o tym krótko powiadomić.

W przypadku kontaktu z nami konieczne może się okazać pytanie o dane osobowe, np. nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, numer telefonu, które zostaną zachowane i będą przetwarzane oraz wykorzystywane. Dane osobowe, o które zapytaliśmy użytkowników lub które posiadamy ze względu na korzystanie z naszej oferty internetowej, są przez nas zbierane i wykorzystywane tylko do celów zawarcia umowy, jej wykonania lub do wyjaśnienia innych spraw po skontaktowaniu się z nami.

Kontakt

I. Impressum / dane dostawcy:

Firma In-stylefashion

wł. Claudia Tsorlalis

In den Niederwiesen 9

76744 Wörth

Tel.: 07271/76725-0

Faks: 07271/76725-20

E-mail: info@in-stylefashion.de

Nr ident. podatkowej 16177/42922

Nr VAT DE 228987876

Tel.: 07271/76725-0

Faks: 07271/76725-20